O procesie rekrutacji w Pulsie Biznesu

Obecnie rynek pracodawcy został zastąpiony przez rynek pracownika. Wpłynęło to na wzrost atrakcyjności ofert, pracowniczych benefitów, a także na sam proces rekrutacji. Proces rekrutacji powinien być traktowany jak ważny i wymagający projekt, do którego trzeba również odpowiednio się przygotować.

Proces rekrutacji

Niezależnie od tego, czy pracodawca prowadzi rekrutację samodzielnie, czy przez rekruterów zewnętrznych, powinien starać się, aby informacje jej dotyczące docierały do kandydata na bieżąco. To ważny aspekt, w dużej mierze decydujący o tym, jak będzie postrzegana firma — nie tylko przez osoby, które zaczną w niej pracować, lecz też przez te, które nie dołączą do organizacji.

Czasami bywa to trudne, szczególnie na wstępnym etapie, kiedy zgłasza się bardzo duża liczba kandydatów. Wtedy, po przejrzeniu CV, okazuje się, że część aplikacji nie spełnia kryteriów wymienionych w ogłoszeniu. Mimo wszystko warto odpisać na zgłoszenia również tych wnioskujących. Bywa to czasochłonne, ale procentuje w przyszłości.

Projekt dla ważnego klienta

Bez względu na to, czy rekrutacja jest prowadzona przez firmę, czy przez zewnętrznego rekrutera, zawsze należy traktować ją tak, jakby był to projekt realizowany dla ważnego klienta. Najpierw trzeba poznać potrzeby przedsiębiorstwa czy działu, określić bardzo dokładnie, kogo szukamy — jakie kompetencje powinien mieć kandydat, jaką będzie pełnił rolę w zespole oraz jakie ma mieć umiejętności twarde i miękkie. Tego nie powinno się robić w przerwie między innymi zadaniami.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z zewnętrznej pomocy warto przekalkulować, ile czasu zająłby nam ten proces, gdybyśmy realizowali go samodzielnie jako firma i czy sami będziemy w stanie profesjonalnie ocenić kandydatów, nie tylko pod względem merytorycznym, ale również charakterologicznym. W wielu przypadkach skorzystanie z usługi firmy rekrutacyjnej może się okazać opłacalne.

Cały artykuł dostępny jest na portalu Pulsu Biznesu.