Czym jest technologia 5G?

Technologia 5G jest nowym standardem technologicznym w telekomunikacji komórkowej. Jej specyfiką jest prędkość transferu rzędu dziesiątków do ok. 100 megabitów na sekundę. Większa prędkość nie jest jednak kluczową zaletą nowego standardu. Jest nią raczej znacznie wyższa skalowalność i wydajność pod względem liczby jednocześnie obsługiwanych urządzeń. Jej istotną cechą jest także niższe zapotrzebowanie na energię urządzeń klienckich.

Technologia 5G w sektorze biznesowym

Zastosowania w sektorze biznesowym na pewno pojawią się tak szybko, jak tylko sieć 5. generacji uzyska użyteczny zasięg. Ramy czasowe implementacji 5G zostały nakreślone przez Komisję Europejską na rok 2020 – kiedy 5G ma działać przynajmniej w jednym mieście każdego z państw UE, i 2025 r. – wtedy sieć klasy 5G ma już być obecna we wszystkich dużych miastach Unii.

„Internet rzeczy”

Wydajność i stabilność sieci oraz niska energochłonność urządzeń klienckich stwarzają dobre warunki do rozwoju technologii opartych o tzw. Internet rzeczy. To potencjalnie bardzo szeroki wachlarz branż – od wearables po rozwiązania przeznaczone dla inteligentnych budynków, infrastruktury miejskiej, automatyki przemysłowej, monitorowania środowiska, po służbę zdrowia – by wymienić jedynie najważniejsze. Prędkość i zakładana stabilności sieci 5G oznacza także, że może to być realna alternatywa dla Internetu światłowodowego dla domów i przedsiębiorstw.

Szanse dla polskich przedsiębiorców

MŚP są najbardziej innowacyjnym sektorem polskiej gospodarki, więc to przede wszystkim po nich możemy się spodziewać wytworzenia nowych modeli biznesowych, które pozwolą monetyzować możliwości, jakie przyniosą sieci 5G. W przypadku sprawnej adopcji tej technologii być może w niektórych branżach pojawią się symptomy korzystania z tzw. renty zapóźnienia, czyli korzyści czerpanej z pominięcia niektórych etapów rozwoju. Ze zjawiskiem takim mieliśmy do czynienia np. w polskim sektorze bankowym – dzięki późnemu powstaniu w Polsce rynku komercyjnych usług bankowych (po 1990). Nie tylko „przeskoczyliśmy” praktycznie etap obrotu czekowego, lecz także dysponujemy dziś praktycznie najnowocześniejszą infrastrukturą bankową w EU.

technologia 5g
fot. GaudiLab/Shutterstock, Inc.

Zmiana telefonów najwcześniej za 5 lat

Na rynku nie ma urządzeń obsługujących standard 5G. Nie czeka nas prędko masowa wymiana telefonów ani komputerów. Najwcześniejszy okres przewidywalnej adopcji szerszej standardu, rzędu ok. 5 lat, jest dłuższy niż cykl życia większości urządzeń z grupy elektroniki konsumenckiej. Nastąpi tu raczej stopniowa, płynna wymiana, jak w przypadku urządzeń obsługujących sieci 4G.

Jeśli jednak sprawdzą się zapowiedzi o nadchodzącej erze Internetu rzeczy, będziemy mieli do czynienia z wieloma nowymi, komunikującymi się ze sobą przedmiotami wyposażonymi w znacznie większe możliwości telemetryczne. Weźmy za przykład urządzenia, będące w stanie na bieżąco, dokładnie analizować stan zdrowia osób starszych, od danych fizjologicznych, podane behawioralne i pozwalające w razie zagrożenia, np. utraty przytomności, automatycznie powiadomić odpowiednie służby.

Zagrożenia związane z technologią 5G

Wspomniany przykład z zakresu monitorowania zdrowia budzi szereg pytań natury prawnej i etycznej. Mowa tu o kwestiach ochrony prywatności, bezpieczeństwa danych medycznych, potencjalnie także – implantacji oraz komercyjnego wykorzystania danych tego rodzaju. To jednak skrajny przypadek. Nie wydaje mi się racjonale myślenie o tej technologii w kategoriach zagrożenia – szanse rozwojowe, jakie niesie, i zwiększenie możliwości sieci komunikacyjnej mogą tylko podnieść wydajność pracy i procesów biznesowych w przedsiębiorstwach.

Polska liderem nowej technologii?

Polska może stać się europejskim liderem pod warunkiem sprawnego współdziałania inwestorów, rządu i instytucji europejskich. Implementacja tej technologii wymaga m. in. koordynacji zakresów wykorzystywanych przez nią częstotliwości pasma radiowego w poszczególnych krajach. W niektórych państwach członkowskich, m. in. w Polsce, wymaga to przesunięcia rezerwacji dla niektórych usług, takich jak multipleks cyfrowej telewizji naziemnej. Kluczowa będzie też współpraca z dużymi inwestorami zagranicznymi – strategiczne partnerstwo w tym zakresie zaproponował polskiemu rządowi m. in. Deutsche Telekom A.G (w Polsce właściciel sieci T-Mobile).

 

Artykuł na temat technologii 5G ukazał się we wrześniu 2017 r. w papierowym wydaniu „Pulsu Biznesu”. Jego autorką jest Paulina Kostro.